Policy – GDPR

POLICY

Behandling av personuppgifter (Medlemmar hos CrossFit Västkusten)

2018-05-24 upprättades denna policy.

Vi vill att du skall kunna känna dig trygg med den information du lämnar till oss (Personuppgifter). Vi har därför upprättat denna policy som utgår från de nya lagar i dataskyddslagstiftningen. Vi kommer förklara hur vi jobbar för att ta hand om dina rättigheter och din integritet.


Vi gör detta för att du skall få veta hur vi behandlar dina personuppgifter och vad vi använder de till och vilka som får ta del av dem. Samt hur du kan ta tillvara på dina rättigheter.

Syfte

Vi använder dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som medlem. Vi ser till att inte behandla mer personuppgifter än vad som behövs för att kunna ge de tjänster som du som kund har hos oss.

Vi vill också ge dig bra service och information om din träning och om vår verksamhet. Vi kan också behöva dina uppgifter för att uppfylla vissa lagar.

Riktlinjer

Personuppgifter vi har hand om:

 

Vi tar endast in personuppgifter då vi har laglig grund för det. Det är till för att kunna styrka upp ditt medlemskap hos oss. Här är exempel på vad vi använder dina uppgifter till:

 • Namn
 • Adress
 • Email
 • Telefonnummer / Mobilnummer
 • Födelsedatum
 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Foto
 • Medlemsnummer
 • Spärr av tagg (För de som använder det)
 • Vid fakturering och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar (användargenererat innehåll)

När får vi tillgång till dina personuppgifter?

När du tecknar ett medlemsavtal hos oss ger du samtycke att vi behandlar dina personuppgifter för de uttalade syften som framgår i avtalet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya (Under förutsättning att det inte behövs vidare för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag) OBS: Om du väljer återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig, vilket betyder att du inte kan fortsätta att träna hos oss.

 

Vi kan även få uppgifter från dig på följande sätt:

 • Uppgifter du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter vi får när du anlitar en av våra tränare
 • Uppgifter vi får när du anmäler dig till våra föreläsningar, kurser eller utbildningar
 • Uppgifter vi får när du blir medlem som gör att vi kan skicka ut 1-2 nyhetsbrev / år
 • Uppgifter vi får när du tar kontakt med oss, söker anställning i vårt företag, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Vad ger vi för information till dig?

 

När du blir medlem för första gången så kommer vi informera om vem som är ansvarig för dina personuppgifter och vad vi använder de till genom att utgå från detta dokument. Du får reda på dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan använda dessa. Du kan alltid kontakta oss för frågor om dina personuppgifter.

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Vi har rutiner för våra anställda och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. är att Endast våra anställda och funktionärer har tillgång till dina uppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.


Våra säkerhetssystem är utvecklade i samarbete med andra företag (IT säkerhet) som gör att vi skyddar med mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som skulle betyda risk för din integritet.

I vilket tillfälle lämnar vi ut dina uppgifter?

Vi utgår att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte samtyckt till detta eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Vid utlämnande behandlas dina uppgifter på ett betryggande sätt.

Vårt ansvar

Vårt företag är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ansvarar för att ta vara på dina personuppgifter rättigheter.

Vi har samarbete med följande företag för säkerhet och rutiner:

 • Mindbody (Boknings / Betalningssystem)
 • Trustwave (Säkerhetsrutiner)

Natural Fitness Sweden AB – CrossFit Västkusten